Vragen over kostprijs Huishoudelijke Hulp Thuis

7 juni 2018

Naar aanleiding van een publicatie in zorgvisie, 30 mei jl, heeft de fractie van de Partij van de Arbeid Heerlen vragen gesteld aan het college van B&W over de kostprijs van de Huishoudelijke Hulp Thuis (HHT).

https://www.zorgvisie.nl/helft-gemeenten-betaalt-thuiszorg-onder-kostprijs

In de publicatie van zorgvisie is een kaart opgenomen over de gemeenten die hun tarieven hebben doorgegeven aan werkgeversorganisatie BTN. Tot grote verbazing, van de fractie, de ontbreken de gegevens van de sociaalste stad van Nederland. Om helder te krijgen waarom de gegevens van Heerlen ontbreken, wat de gemeente nu per uur betaald, heeft de fractie bijgaande vragen gesteld.

Vooraf gaande aan deze publicatie heeft er een artikel in het NRC gestaan over de tarifering mbt de Huishoudelijke Hulp Thuis. De journalisten van NRC hebben op basis van gegevens van de werkgeversorganisatie BTN uitgerekend wat een reële kostprijs is. Als fractie van de Partij van de Arbeid zijn we natuurlijk zeer benieuwd wat de gemeente Heerlen betaald en of dit onder of boven de reële kostprijs ligt.

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/27/strijd-tegen-onderbetalende-gemeenten-in-de-thuiszorg-a1601148

Vragen:

1) Op 30 mei heeft zorgvisie een rapport gepubliceerd mbt de kostprijs van de HHT. Heeft u hiervan kennis genomen?
2) In de kaart die door BTN is gepubliceerd ontbreekt de gemeente Heerlen. Kunt u een reden aangeven waarom Heerlen ontbreekt?
3) Wat is het afgesproken kostprijstarief dat de gemeente Heerlen betaald per uur HHT?
4) Zit u hiermee onder of boven de berekende uur prijs van het berekende minimumtarief?
5) Indien u onder het tarief zit kunt u hier dan een verklaring voor geven?
6) Indien u onder het tarief zit op welke termijn zult u dit herstellen tot het berekende minimum tarief door BTN?
7) Om hoeveel aanbieders die HHT aanbieden gaat het binnen Heerlen?
8) Hanteert u bij iedereen het zelfde kostprijstarief?
9) Zo nee wat is dan de reden van de afwijking?
10) Wat vind u als gemeente dat het ministerie moet ingrijpen dmv een AMvB om een reële uur prijs af te dwingen?