Aurobindo Pharma

12 april 2018

Gisteravond mochten wij via het onderzoeksprogramma Zembla vernemen dat het Aurobindo
Pharma, een van de grootste fabrikanten van generieke medicijnen op de Nederlandse markt,
werknemers te lage lonen betaalt en veiligheidsmaatregelen in zijn fabrieken overtreedt. ABP
heeft een belang van 27 miljoen euro in het bedrijf. Omdat in Heerlen de hoofdvestiging
van ABP ligt en de gemeente tevens een groot afnemer van haar producten is, gaat de
PvdA Heerlen ervan uit dat u uw verantwoordelijk neemt en uw ongenoegen hierover
schriftelijk uit.

Fractievoorzitter Henk Verreck: ‘Heerlen is een sociale stad. Ik ben van mening dat een
stad die ‘sociaal’ in haar vaandel voert zowel direct als indirect niet moet meewerken aan
dit soort boevenpraktijken!’. Daarom stellen wij bijgaande vragen:

Vragen:
1. Bent u bekend met de betreffende uitzending van Zembla op 11 april 2018?
2. Wist u dat ABP met het geld van onze ambtenaren voor €27 miljoen investeert in
Aurobindo Pharma?
3. Deelt u onze mening dat een sociale stad als Heerlen zowel direct als indirect niet moet
meewerken aan dit soort praktijken?
4. ABP haar hoofdkantoor in Heerlen heeft en de gemeente tevens een groot afnemer van
haar diensten is. Kunt u hierover in contact treden met ABP?
5. Zo nee, waarom niet?
6. Ons hierover schriftelijk wilt terugkoppelen.

Bronnen:
https://www.1limburg.nl/pensioenfondsen-beleggen- omstreden-farmabedrijf?context=section- 1
https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/fabrikant-van- nederlandse-medicijnen- buit-werknemers- uit-en-
vervuilt-milieu
http://parkstadactueel.nl/2018/04/14/pvda-heerlen- stelt-vragen- aurobindo-pharma/
https://www.1limburg.nl/pvda-heerlen- abp-aanspreken- op-band- met-bedrijf