16 juni 2016

Behoud banen belastingdienst

Een aantal weken geleden (https://heerlen.pvda.nl/2016/05/11/marktwerking-voorop/)bleek dat er een motie, in de 2e kamer, van de VVD met steun van de SP en CDA aangenomen was waar in het werk van medewerkers van de belastingdienst zou verdwijnen uit Heerlen. Dit werk wordt vooral verricht door mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmark .
(Als PvdA vonden en vinden we dat een ramp. We hebben ons er dan ook tegen verzet. ) De PvdA Heerlen is van meet af aan van mening geweest dat dit natuurlijk niet kon en
wij hebben ons er hard voor gemaakt dit onderdeel en deze banen voor Heerlen
te behouden.

Volgens de VVD zou dit werk (de scanstraat) europees aanbesteed moeten worden. Ze hadden het beeld dat dit wel door een mkb bedrijf zou kunnen worden opgepakt.
Er werken bij dit onderdeel van de belastingdienst 70 medewerkers.

Dankzij de inzet van Manon Fokke, PvdA 2e Kamerlid, de Gemeenteraad van Heerlen, en natuurlijk de Minister Bussemakers (PvdA) is het gelukt om dit werk voor Heerlen te behouden. Er zal volgens de Minister een gedeelte van het werk (4 kilometer van de 20 kilometer) uitbesteed gaan worden. Het gevolg daarvan is dat het werk voor 70 medewerkers van de belastingdienst behouden blijft voor de komende jaren.

Behoud banen Belastingdienst