Belangrijkste punten uit ons verkiezingsprogramma in één oogopslag.

25 februari 2018

1. Werk, werk, werk: te veel Heerlenaren zitten zonder werk thuis. De PvdA wil nog meer mensen uit de bijstand.

2. Mensen maken de stad: wij ondersteunen mensen bij het benutten van hun talenten. Een steuntje in de rug bij persoonlijke ontwikkeling (bijvoorbeeld zorg en werk) en bevordering van buurtinitiatieven.

3. Cultuur loont voor Heerlen: met een forse investering in cultuur, geven wij de stad een enorme boost. Meer murals in de stad. De PvdA wil de bezuiniging op het Cultuurhuis terugdraaien, het filmhuis in de Royal en de muziekschool naar de scholen brengen.

4. De jeugd heeft de toekomst: daarvoor zijn degelijke schoolgebouwen nodig. De Tarcisiusschool moet ondergebracht worden in het oude HTS-gebouw in Bekkerveld. De weekendschool biedt jongeren de mogelijkheid hogerop te komen.

5. Een gezellige en levendige binnenstad: groen in de stad en herbestemmen van leegstaande panden.

6. Wij kiezen voor krachtige en veilige wijken: de Heerlerbaan moet aangepakt worden. Legalisering van de wietteelt. De coffeeshop vertrekt op korte termijn en wij maken ons sterk voor een sfeervol winkelcentrum.

7. Bewegen is gezond: stimuleren van een gezonde leefstijl en een zwembad in het centrum van Heerlen.

8. Goede zorg voor iedereen: een passend en kwalitatief aanbod op maat voor iedere burger die zorg en ondersteuning nodig heeft.

9. Een groen en duurzaam Heerlen: we moeten van het gas af. Wij willen investeren in schone (zon en wind) energie en verduurzaming van woningen. Tihange en Doel moeten op korte termijn dicht!

10. Heerlen heeft 2.000 jaar geschiedenis: dat verdient meer kansen. De PvdA wil een volwaardig Mijnmuseum, een aantrekkelijk Thermenmuseum en meer aandacht voor de eigen geschiedenis op de scholen.

Download hier ons volledige verkiezingsprogramma.