28 september 2016

Bewonersavond spoorverdubbeling Heerlen-Herzogenrath

Dinsdagavond vond er in het Streeper Kruis in Landgraaf een informatieavond plaats inzake de spoorverdubbeling tussen Heerlen en Herzogenrath.
Thijs Deckers was vanuit de PvdA Heerlen aanwezig.

Diverse betrokken partijen (Provincie Limburg, gemeente Heerlen, gemeente Landgraaf en Prorail) gaven uitleg over de toekomstplannen van het spoor tussen Heerlen en Herzogenrath.
De Provincie hoopt uiterlijk in 2022 de verdubbeling van het spoor gerealiseerd te hebben. Gedurende de komende periode wil de provincie omwonenden daarom betrekken bij enkele onderzoeken die nog uitgevoerd moeten worden, voordat de aanleg kan beginnen.
Veel burgers hadden gehoopt tijdens de informatieavond ook meer informatie te verkrijgen over de toename van (gevaarlijk) transport via het spoor.

Burgers in Landgraaf en Heerlen ervaren al geruime tijd overlast van steeds meer gevaarlijk en zwaar transport via het spoor. Daarnaast bestaat er onduidelijkheid over de hoeveelheid en aard van goederen die via het spoor vervoerd worden.
De PvdA afdeling Heerlen heeft hierover in augustus reeds schriftelijke vragen gesteld aan het college.
Onze vragen
We hopen dat het college snel duidelijkheid kan verschaffen over deze voor omwonenden belangrijke vragen.