Honderden ontslagen door sluiting VGZ in Heerlen

12 januari 2018

De PvdA Heerlen heeft met verbazing kennisgenomen van het ontslag van 300 medewerkers bij VGZ. We dachten toch echt dat de crisis voorbij was. Maar voor 300 mensen begint hij nu pas. 300 Mensen die op zoek moeten naar een nieuwe baan. We zijn boos dat een bedrijf met een eigen vermogen van 2,4 miljard een bedrag van €100 mln moet bezuinigen ten koste van 300 banen in Heerlen.

De PvdA Heerlen heeft daarom de volgende schriftelijke vragen aan het college van Heerlen gesteld:

  1. Heeft u het bericht op 1Limburg gelezen dat er 300 mensen bij VGZ in Heerlen ontslagen worden?
  2. Bent u als gemeentebestuur door VGZ hierover op de hoogte gesteld?
  3. Deelt u de mening; dat het gemeentebestuur van Heerlen iets moet doen om deze mensen te ondersteunen? Zo nee, waarom niet? Zo ja wat gaat u doen?
  1. Kan het gemeentebestuur toezeggen een extra inspanning te doen om een nieuw vergelijkbaar bedrijf naar Heerlen te halen als vervangende werkgelegenheid?
  2. Wat zijn is het effect van het vertrek van callcenter werk op de ontwikkelingen binnen de Smart Service campus?