Door Renate Brentjes op 17 mei 2016

Limburgse gemeenten starten met gemeenschappelijke regeling doelgroepenvervoer

Per 11 december 2016 zal gestart worden met Wmo-vervoer (huidige Regiotaxi), vervolgens met Wmo-begeleid/jeugdzorgvervoer (en mogelijk het WsW vervoer) en als laatste het leerlingenvervoer.

De 32 Limburgse gemeenten starten een gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz per 11 mei 2016. Tevens hebben ze besloten gezamenlijk de aanbesteding te starten voor het uitvoeren van het doelgroepenvervoer in de provincie Limburg. De uitvoering, die gefaseerd zal gebeuren en begint met de opvolger van het Wmo-vervoer (Regiotaxi), is in handen van Omnibuzz. Het nieuwe doelgroepenvervoer start op 11 december 2016 omdat de huidige overeenkomsten voor Regiotaxidiensten en hun vervoerders eindigen na 10 december.

In het jaar 2017 zal er niets veranderen pas vanaf 2018 gaat het vervoer kantelen, wij gaan kijken dat u kan participeren in de samenleving. Waar nodig vervoer op maat en als het even kan leid het naar een zelfstandig gebruik van het OV, uiteraard zal het allemaal in overleg met u en met ons gaan.

Dit is een goede zaak en zal het huidige regiotaxi vervoer alleen maar ten goede komen. Hebt u vragen hierover kijk dan even bij ons ombudsteam en stel ze daar.
https://www.heerlen.nl/Gemeente-Heerlen/Limburgse-gemeenten-starten-met-gemeenschappelijke-regeling-doelgroepenvervoer.html

Renate Brentjes

Renate Brentjes

Fractie medewerker/ assistent In het dagelijks leven bezig met het Sociaal Domein en als plv. Ruimtelijke ordening.

Meer over Renate Brentjes