Moeite hebben met lezen

1 maart 2018

16% van de Heerlenaren heeft moeite met het lezen van dit bericht. Dat zijn
ongeveer 10.000 mensen in Heerlen die slecht kunnen lezen! Landelijk gaat het om 2,5
miljoen mensen die laaggeletterdheid zijn. Het zijn mensen die vaker dan gemiddeld in
de bijstand zitten, meer schulden hebben en ongezonder leven dan gemiddeld. Ook
dreigt er steeds meer een tweedeling in de samenleving te ontstaan. Mensen die slecht
kunnen lezen, hebben steeds meer moeite om mee te doen in de
participatiesamenleving. Dit is een grote groep kwetsbare mensen die aanzienlijk
minder redzaam is in de veeleisende participatiesamenleving. Veel laaggeletterden
komen in aanraking met de gemeente. De gemeente heeft dan ook een belangrijke
signaleringsfunctie.

Lijsttrekker Henk Verreck (PvdA):’ Uit onderzoek blijkt dat lager opgeleiden
oververtegenwoordigd zijn in stijgende eenzaamheidscijfers. Dit heeft mede te maken met
de steeds hogere eisen die we als samenleving van mensen op het vlak van lezen en
schrijven eisen’.

Mensen worden echter al geholpen als er een laagdrempelige plek is om vragen te
stellen. Zo heeft de gemeente Amsterdam speciaal voor deze mensen een website
ontwikkeld (www.snapdebrief.nl). Daar kunnen mensen via hun smartphone een foto
van een moeilijk woord of zin maken en hun telefoonnummer achterlaten. Ze worden
dan teruggebeld om op een toegankelijke manier uitleg te krijgen over wat er
geschreven staat. Dat is een laagdrempelige manier om mensen te bereiken en te helpen.
Als PvdA pleiten wij in Heerlen voor een vergelijkbare website.