24 oktober 2015

Persbericht PvdA Heerlen: Motie opvang vluchtelingen

Betreft: PvdA Heerlen roept op om 2000 extra vluchtelingen in leegstaande Heerlense commerciële panden onder te brengen .

Heerlen, 22 oktober 2015

Tijdens de algemene ledenvergadering heeft de PvdA Heerlen de fractie door middel van een motie verzocht om zich in de gemeenteraad hard te maken voor de opvang van 2000 vluchtelingen in Heerlen. Heerlen is de meest sociale stad van Nederland en heeft tijdens de gouden jaren van de mijnbouw vele buitenlandse mijnwerkers van heinde en verre opgenomen. Daar is de PvdA Heerlen trots op! De PvdA Heerlen is van mening dat de draagkracht van de Heerlense samenleving sterk genoeg is om deze vluchtelingen op te vangen. 

De PvdA Heerlen constateert ook dat het aantal woongelegenheden in Heerlen voor zowel statushouders als ook de huidige en toekomstige vluchtelingen onvoldoende is. De PvdA Heerlen constateert verder dat Heerlen veel leegstaand commercieel vastgoed telt.  We verzoeken dan ook het College om de eigenaren van alle leegstaande commerciële panden in Heerlen aan te schrijven dat hun leegstaande panden dan wel gevorderd gaan worden, dan wel op basis van dringende noodzaak en overleg, gebruikt gaan worden voor de inrichting als woongelegenheid voor statushouders en vluchtelingen.

 PvdA Heerlen
De PvdA Heerlen hoort bij de 50 grootste afdelingen van de PvdA in Nederland. De PvdA Heerlen zit in het Heerlense College van B&W met Barry Braeken als wethouder