15 januari 2016

PERSBERICHT: PvdA Heerlen stelt vragen over juridisch onderzoek naar Tihange

Als fractie van de PvdA maken we ons veel zorgen rond om de ontwikkelingen van de instabiele kerncentrale in Tihange. Deze zorgen worden versterkt door berichten in de media. Indien er bij Tihange iets serieus misgaat heeft dit direct gevolgen voor de hele volksgezondheid van Heerlen en Parkstad. Moeten wij het zover laten komen?

Via 1Limburg vernemen wij nu dat de gemeenten Aken en Maastricht besloten hebben om juridisch onderzoek te doen naar sluiting van de kerncentrale Tihange. Wij constateren dat zowel de gemeente Aken als Maastricht schijnbaar dermate veel zorgen hebben over de volksgezondheid dat ze tot deze stappen overgaan. Voor de fractie van de PvdA is volstrekt onduidelijk welke stappen de gemeente Heerlen in deze zaak zet.

Daarom de volgende vragen aan het College van de gemeente Heerlen:

1. Onderschrijft College B&W onze zorgen rondom de kerncentrale Tihange?
2. Is College van B&W door onze buurgemeente Aken en of de gemeente Maastricht benaderd om deel te nemen aan dit juridische onderzoek?
3. Zo ja: Wat was dan uw antwoord?
4. Zo nee: Bent u bereid om met onze buurgemeenten Aken en Maastricht contact op te nemen en voor 28 januari 2016 kenbaar te maken dat u zich bij beide gemeentes aansluit om de juridische mogelijkheden van sluiting te onderzoeken?