Door Henk Verreck op 17 augustus 2016

PvdA Fractie Heerlen stelt vragen over goederen “Gif” treinen in Parkstad

Persbericht: Giftreinen door Parkstad?

Rijden er meer Giftreinen over het spoor in Heerlen en Parkstad? We weten het niet. Eind mei berichtte het NOS journaal dat er veel meer gevaarlijke stoffen via het spoor door Brabant en Limburg vervoerd worden dan is toegestaan. De normen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor worden op verschillende trajecten behoorlijk overschreden. Daarom wil PvdA Heerlen graag weten of dat ook in Heerlen en Parkstad zo is.
De PvdA Heerlen stelt daarom de volgende vragen:

1. Hoeveel goederen “gif” treinen rijden er jaarlijks over het tracé Heerlen-Herzogenrath?
2. Hoeveel goederen “gif” treinen zijn jaarlijks toegestaan?
3. Voorziet u een toename van het aantal spoorbewegingen met gevaarlijke stoffen na de spoorverdubbeling op het tracé Heerlen-Herzogenrath?
3b. Indien ja, heeft dit consequenties voor omwonenden (trillingen, geluidsoverlast, veiligheid) en welke maatregelen gaat u treffen?
4. Weten veiligheidsdiensten welke (gevaarlijke) stoffen er vervoert worden op dit tracé?
5. wordt de gemeente geïnformeerd over de stoffen die vervoerd worden over het spoor bij een (her) ingebruikname van het voormalig wapendepot in eygelshoven