19 maart 2016

Referendum gedicht wat werd voorgedragen tijdens de bijeenkomst met Paul Tang

Referendum

er klonk een bel, een hard geluid, een oproep aan de hele staat:
sta op, kleed je aan, het is tijd om de democratie te doen gelden
er is een land met vijfenveertig miljoen burgers zonder naam,
tweeduizend kilometer hier vandaan, en zij wachten op onze ‘ja’

sta op, kleed je aan, lees de krant en kijk het acht uur journaal
dit is waar het allemaal om draait, hier hebben we ons stemrecht
voor verkregen: om te beslissen over verdragen waar we nauwelijks
wat van weten (geen hond die die driehonderd pagina’s heeft gelezen)

om een keuze te maken, gebaseerd op een geabstraheerde
werkelijkheid: steun je Poetin of Europa, ben je links of ben je
rechts, denk je na of ben je dom, ben je goed of ben je slecht?

een werkelijkheid waarin we ‘waarom we voor’ en ‘waarom we tegen’
slechts alleen nog afwegen met versimpelde grafieken en felle kreten
zonder ons daadwerkelijk te verdiepen: dus sta op, kleed je aan

maar bedenk eerst, alvorens naar het stembureau te gaan,
waarvoor je precies bent opgestaan

Amber-Helena Reisig (Heerlen, 1992) is schrijfster van proza en poëzie, en oud-stadsdichter van Heerlen. Ze is performer en spreker tijdens evenementen, zoals festivals en literaire avonden. Haar debuutroman en poëziebundel verschijnen bij Uitgeverij Prometheus.