Wij staan voor u klaar in Bekkerveld-Aarveld!

17 januari 2018

In Mei 2017 heeft de PvdA 150 interviews afgenomen bij omwonenden van de basisschool Tarcisisius en daar vervolgens een rapport van gemaakt. Dit n.a.v de aangekondigde plannen doorwethouder J. Clemens (SP) om nieuwbouw op de huidige locatie te realiseren. De PvdA Heerlen is hier kritisch over omdat (o.a.) de verkeersveiligheid in het gedrang is. De PvdA Heerlen ziet het liefste dat basisschool Tarcisius in het oude schoolgebouw van de HTS aan het Bekkerveld ondergebracht wordt. Zo krijgt dit monument een tweede leven en ontlasten we de straten in Aarveld.

De PvdA wil van u horen hoe u tegen deze plannen aankijkt. Kom daarom zaterdag 20 januari van 10:45-13:15 naar de Plus in de Van Weerden Poelmastraat. Daar vindt u ons voor een kop koffie en een goed gesprek!