Door Joost Reinaerts op 8 juni 2017

Tihange

Tihange:
Een tijd geleden las ik in de trein een artikel van Nazid Kermani in ‘Die Zeit’. Het artikel heette: ‘Unterwegs mit dem Geigerzähler‘. Kermani bezocht Tsjernobyl ruim dertig jaar na de ramp in 1986. Hij schetst een beeld van lege huizen waar de borden nog op tafel staan, een pretpark dat uitziet alsof iemand zo in de botsauto’s kan stappen. Spooksteden en spookdorpen. En altijd, altijd heeft hij een geigerteller bij zich om te meten of er niet teveel straling is. Op bepaalde plekken mag hij 31jaar na dato nog steeds niet komen. Te gevaarlijk, teveel straling. De schoenen die hij droeg moesten na afloop van zijn bezoek weggegooid worden. Er doemde een apocalyptisch beeld op. Het artikel zette me aan het denken. Ik dacht aan Tihange.

Graag wil ik je aandacht vragen voor:

1. Menselijke ketting tegen Tihange 25 juni 2017.
Als PvdA Heerlen zijn we van mening dat deze oude kerncentrale gesloten dient te worden. Anno 2017 zijn er betere en duurzamere oplossingen dan kernenergie. Daarom steunen we ook het initiatief van de menselijke ketting tegen Tihange op 25 juni 2017. Er hebben zich tot nu toe 32 mensen opgegeven maar we roepen alle sociaaldemocraten in Heerlen op om deze actie te steunen en met ons mee te gaan op 25 juni 2017. Opgeven kan nog tot zaterdag a.s. bij Ger Reichrath (g.reichrath@gmail.com).

2. Foodtruckfestival ‘Wheels ’n bites.
Daarnaast willen we op zondagmiddag 11 juni bij het foodtruckfestival ‘Wheels ’n bites’ in Heerlen aandacht vragen voor de problematiek rondom Tihange. We zullen daar als PvdA Heerlen aanwezig zijn met onze PvdA-bakfiets en campagnemateriaal. We nodigen je van harte uit om ons zondagmiddag 11 juni vanaf 15.30 te helpen. Aanmelden hiervoor kan bij mij: joostreinaerts@gmail.com / 06-41041677.

We hopen van je te horen,

Namens het bestuur van de PvdA Heerlen,

Joost

Joost Reinaerts

Joost Reinaerts

   

Meer over Joost Reinaerts