Door Henk Verreck op 10 september 2016

Vragen naar aanleiding onderzoek gemeente WMO 2015 Huishoudelijke hulp

Afgelopen week heeft de FNV de resultaten van het onderzoek naar het gebruik van de WMO 2015 Huishoudelijke hulp in de gemeenten in Nederland gepubliceerd. Dit onderzoek stond in verband met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de Huishoudelijke Hulp in gemeente (WMO 2015 HH)

De PvdA Heerlen heeft kennis genomen van de beoordeling van de uitvoering in Heerlen.
Als fractie van de PvdA hebben we in de commissie vergaderingen “Sociale Infrastructuur” steeds gevraagd naar de uitvoering van de WMO in de gemeente Heerlen. Uit de beantwoording van de wethouder hebben we steeds de indruk gekregen dat er in Heerlen de zaken goed geregeld zijn, zelfs beter dan in de rest van het land. Heerlen is per slot van rekening de sociaalste stad van Nederland.

Als PvdA hadden wij dus niet verwacht dat de gemeente een Magere 6 zou krijgen.
Omdat wij verbaasd zijn over de beoordeling hebben we de volgende vragen gesteld.

Onderzoek naar beleid gemeente WMO Huishoudelijke hulp