Door Joost Reinaerts op 16 november 2016

Weekendschool

In ons verkiezingsprogramma van 2014 had de weekendschool een belangrijke plek. Want na 50 jaar meritocratie groeit de kloof tussen hoog- en laagopgeleid. De Onderwijsinspectie vergeleek leerlingen met hetzelfde IQ en vond grote verschillen. Ondanks gelijke intelligentie valt het middelbare schooladvies voor kinderen uit laagopgeleide gezinnen gemiddeld lager uit. Niet alleen het ouderlijk nest is sterk bepalend voor de toekomst van kinderen, ook de plaats waar dat nest staat speelt een belangrijke rol. Thamara uit Vrieheide of Jan-Willem uit Bekkerveld, het maakt een wezenlijk verschil voor je schoolcarrière . Het onderwijs in Nederland is steeds meer een sorteerfabriek i.p.v. een emancipeermachine, waarbij op voorhand vaststaat wie in welk vakje terechtkomt. Geen leerkracht die dit met opzet doet, toch gebeurt het. Moeten wij accepteren dat het ouderlijk nest bepaalt of een kind meer of minder kansen krijgt? PvdA Heerlen vindt van niet. Maar hoe voorkomen we dat onze kinderen in gescheiden werelden opgroeien in een economie die aantrekt?

Wij, PvdA Heerlen zien een mogelijkheid in de weekendschool. Een goed en concreet voorbeeld hiervan is de IMC Weekendschool. IMC weekendscholen zijn oorspronkelijk begonnen met onderwijs op zondag aan kinderen uit achterstandswijken. Deze kinderen hebben veelal een geringer beeld van beroepenvelden, weinig rolmodellen in hun directe omgeving en een kleiner aanbod aan activiteiten om hun talenten te ontwikkelen of te ontdekken. Door deze vorm van onderwijs komen ze in aanraking met nieuwe ‘werelden’ die ze van thuis uit niet kennen. Iedere zondag vakken die ze op school niet krijgen: Bijvoorbeeld journalistiek, rechten of medicijnen. Gastdocenten uit de praktijk verzorgen de meestal praktisch ingestoken lessen. Door deze praktisch ingestelde lessen leren kinderen naast een verbreding van de algemene kennis van de samenleving ook veel over taal en rekenen. Waar ze op de ‘doordeweekse’ school ook profijt van hebben.

Omdat de PvdA Heerlen gelooft in de jeugd van Heerlen en wij ons niet neerleggen bij het feit dat het ouderlijk nest bepaald of een kind meer of minder kansen krijgt hebben wij tijdens de Algemene Beschouwingen een motie ingediend over de weekendschool. We zijn blij dat de gemeenteraad ons unaniem gesteund heeft bij ons verzoek om te onderzoeken of de weekendschool in Heerlen kan starten.

Joost Reinaerts

Joost Reinaerts

   

Meer over Joost Reinaerts