2 mei 2016

PvdA-initiatief:Weekendschool. Waarom?Daarom: Zijn naam was Zoran.

een lange slungelige jongen met pretoogjes die stiekem shagjes rookte op het schoolplein. Hij was een leerling op de Ortolaan, school voor kinderen met ernstige gedragsproblemen. Op een dag gooide hij zijn boeken door de klas en riep: ‘Op deze k*tschool kom ik toch niet verder dan de McDonald’s. Dus waarom zou ik mijn best doen?’ Hij droomde ervan om iets met ICT te doen. In plaats van boos te worden besloot de leraar hem te helpen. Zoran ging vanuit de Ortolaan naar de basisopleiding ICT van Gilde Opleidingen en stapelde zijn ICT-diploma’s. Op een dag kreeg diezelfde leraar een berichtje van Zoran: ‘ Mijnheer Joost, ik ga in Eindhoven ICT studeren! Je was de eerste die in mij geloofde! Dankjewel!’
Na 50 jaar meritocratie groeit de kloof tussen hoog- en laagopgeleid. De Onderwijsinspectie vergeleek leerlingen met hetzelfde IQ en vond grote verschillen. Ondanks gelijke intelligentie valt het middelbare schooladvies voor kinderen uit laagopgeleide gezinnen gemiddeld lager uit. Niet alleen het ouderlijk nest is sterk bepalend voor de toekomst van kinderen, ook de plaats waar dat nest staat speelt een belangrijke rol. Zoals bij Zoran: Gedragsprobleem, buitenlandse afkomst, afkomstig uit een volksbuurt. Het onderwijs in Nederland is steeds meer een sorteerfabriek i.p.v. een emancipeermachine, waarbij op voorhand vaststaat wie in welk vakje terechtkomt. Geen leerkracht die dit met opzet doet, toch gebeurt het.

Moeten wij accepteren dat het ouderlijk nest bepaalt of een kind meer of minder kansen krijgt? PvdA Heerlen vindt van niet. Maar hoe voorkomen we dat onze kinderen in gescheiden werelden opgroeien in een economie die aantrekt? De komende jaren is er een verwachte groei van 24.000 banen in Zuid-Limburg maar tegelijkertijd zijn er ongeveer 30.000 mensen afhankelijk van een uitkering en hebben we een lage arbeidsmarktparticipatie (63%) t.o.v. andere regio’s in Nederland. Hoe krijgen we zoveel mogelijk talent tot wasdom? Nu en in de nabije toekomst?

PvdA Heerlen ziet kansen in de IMC weekendschool, oorspronkelijk begonnen met onderwijs op zondag aan kinderen uit achterstandswijken. Deze kinderen hebben veelal een beperkter beeld van beroepenvelden, weinig rolmodellen en een kleiner aanbod aan activiteiten om hun talenten te ontwikkelen. Door deze vorm van onderwijs komen ze in aanraking met nieuwe ‘werelden’ die ze niet kennen. Iedere zondag vakken die ze op school niet krijgen, bijvoorbeeld journalistiek of medicijnen. Gastdocenten uit de praktijk verzorgen de praktisch ingestoken lessen. Hierdoor leren kinderen naast een verbreding van de algemene kennis ook veel over taal en rekenen. Waar ze op de ‘doordeweekse’ school ook weer profijt van hebben. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het werkt en dat zowel kinderen áls docenten hier veel voordeel van hebben.

PvdA Heerlen staat voor de jeugd in onze stad en accepteert niet dat je nest bepaalt of je meer of minder kansen krijgt! Daarom zal de PvdA Heerlen op korte termijn een initiatiefvoorstel indienen om de IMC Weekendschool naar Heerlen te halen. Want wij geloven in kinderen zoals Zoran! Politiek Heerlen, u ook?

Lees ook ons artikel in de Pers hierover DDL-20160502-01002HE008

Henk Verreck, fractievoorzitter PvdA Heerlen
Joost Reinaerts, voorzitter PvdA Heerlen