Standpunten

Zoeken

1 Verkiezingsprogramma 2018 PvdA Heerlen: samen vooruit

De PvdA gelooft in de kracht van Heerlen en de Heerlenaren. De stad is zich als een ware baron van Münchhausen aan de eigen haren uit het moeras aan het trekken. Van Serious Request tot het bouwen aan een nieuwe stad met gewaagde keuzes, zoals Kasteel Hoensbroek en het Maankwartier. Als we dit optimisme en dit lef weten vast te houden dan liggen de mooiste jaren nog voor ons.

Lees verder

2 Ontmoeten

De Nederlandse samenleving wordt steeds meer geïndividualiseerd en juist steden zoals Heerlen zijn daar geen uitzondering op. Mensen raken daardoor in een isolement en vereenzamen. Het informele vangnet als mensen het zelf even niet meer alleen kunnen rooien, dreigt weg te vallen. Er ligt volgens de PvdA een taak dat de gemeente mensen bij elkaar brengt. Niet geforceerd afdwingen, maar ondersteuning bieden zodat ontmoetingen mogelijk worden.

Lees verder

3 Opgroeien en opvoeden

Je hoort het zo vaak: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Als we deze uitspraak voor de jeugd in Heerlen serieus nemen en zelfs nog breder opvatten, kunnen we stellen dat iedere nieuwe geboorte een nieuwe kans voor een gezin, familie, buurt en stad betekent. Dat schept de verplichting om als gezin, familie, buurt en stad te zorgen voor een veilige, geborgen en kansrijke omgeving waarin iedere jeugdige kan opgroeien en zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige burger die kan omgaan met de uitdagingen van het leven.

Lees verder

4 Werken en meedoen

In ‘Van Waarde. Sociaaldemocratie voor de 21ste eeuw’ wordt de behoefte van goed werk als een van de vier klassieke sociaaldemocratische waarden genoemd. Het vinden van werk is niet voor iedereen gemakkelijk en soms heb je daarbij hulp nodig. Dit kan zijn omdat je een arbeidsbeperking hebt, tijdelijk geen werk kunt vinden of een opleiding hebt gevolgd waarin geen baan te vinden is. De PvdA Heerlen is voor ondersteuning die gericht is op het vinden van werk én het vergroten van de zelfredzaamheid van de burger. Werk is immers goed voor mensen: het voorkomt een maatschappelijk isolement en geeft mensen zingeving. Daarnaast betekent het ook dat mensen meer financiële armslag krijgen en minder een beroep hoeven te doen op sociale voorzieningen.

Lees verder

5 Naar een schone stad

In het Regeerakkoord staat: “Het Klimaatverdrag van Parijs is een doorbraak. Het is onze plicht er alles aan te doen deze doelstelling te halen. We leggen daarom de lat hoger dan de toezegging die de EU gedaan heeft”. Dat moet wel want Nederland loopt hopeloos achter in Europa. Maar ook: Limburg loopt met 1,5% duurzame energie achter op Nederland. Wie nu nog denkt dat iemand anders de wereld redt, of dat het allemaal meevalt, of dat we de luxe hebben nee tegen sommige vormen van duurzame energie, zoals windenergie te zeggen, heeft het mis. Alles zál veranderen om te zorgen dat burgers duurzame, leveringszekere en betaalbare energie zullen blijven krijgen: wet- en regelgeving zullen ook moeten veranderen, net als de mensen in hun gedrag.

Lees verder

6 Heerlenaar zijn

In een wereld vol onrust en polarisatie is het steeds belangrijker geworden voor mensen om een eigen identiteit te hebben. Dat is nog lastiger in een stad als Heerlen die een roerige geschiedenis kent van opkomst en neergang, van stad naar dorp en weer naar stad. Hoewel er nooit één identiteit voor de Heerlenaar kan worden vastgesteld, zijn er wel een aantal kenmerken te onderscheiden van onze stad.

Lees verder