5 Naar een schone stad

In het Regeerakkoord staat: “Het Klimaatverdrag van Parijs is een doorbraak. Het is onze plicht er alles aan te doen deze doelstelling te halen. We leggen daarom de lat hoger dan de toezegging die de EU gedaan heeft”. Dat moet wel want Nederland loopt hopeloos achter in Europa. Maar ook: Limburg loopt met 1,5% duurzame energie achter op Nederland. Wie nu nog denkt dat iemand anders de wereld redt, of dat het allemaal meevalt, of dat we de luxe hebben nee tegen sommige vormen van duurzame energie, zoals windenergie te zeggen, heeft het mis. Alles zál veranderen om te zorgen dat burgers duurzame, leveringszekere en betaalbare energie zullen blijven krijgen: wet- en regelgeving zullen ook moeten veranderen, net als de mensen in hun gedrag.

De PvdA zal er alles aan doen de afspraken in het uitvoeringsprogramma Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET 3.0) voor Heerlen (in 2020 8% besparing en 8% opwekking duurzame energie en de volgende stap van 12% in 2024) te halen. De regio moet in 2040 zelfvoorzienend zijn en niet meer afhankelijk van olie uit het Midden-Oosten of gas uit Rusland. Mensen en middelen bij de gemeente Heerlen zijn echter gezien het belang van deze opgave volstrekt onvoldoende.

De mens heeft een grondrecht op basisbehoeften, zoals water, voedsel, grondstoffen en energie. Dit is vitaal voor burgers. Alle grote transities in Nederland zijn aangejaagd door de overheid, nooit door de markt. Dus ook nu moet de overheid zijn verantwoordelijkheid pakken, het voorbeeld geven en aanjager zijn. Heerlen heeft dat gedaan bij het Mijnwaterproject. Hoewel Mijnwater nu verkocht zal worden, bij voorkeur aan een overheidspartij, moeten we als Heerlen het project blijven steunen door zelf het goede voorbeeld te geven en ons eigendom te koppelen aan Mijnwater. Mijnwater alleen is echter niet voldoende. Willen we van het gas afkomen, hebben we meer elektriciteit nodig. Bij overige systemen zoals warmtepompen zal elektriciteit omgezet moeten worden in warmte. Daarom steunt de PvdA grootschalige opwekking via zonneweides en windmolens waarbij het profijtbeginsel voor burgers en participatie via energiecoöperaties van burgers leidend zijn.

Een voortrekkersrol vraagt ook om los maken van energie in de samenleving. De PvdA wil burgers helpen hun woningen verder te verduurzamen door leningen met een lagere rente dan bij banken te verstrekken, naar voorbeeld van het zonnepanelenproject van Heerlen. Maar we moeten ervoor uitkijken dat duurzaam leven géén privilege voor de rijkeren wordt. Als er niets verandert dan is in 2050 de armste 10 procent van de Nederlandse huishoudens 17 procent van het besteedbaar inkomen kwijt aan energiekosten. De energietransitie dreigt hierdoor een denivelleringsfeestje te worden. Als PvdA Heerlen stellen we daarom groene wijkfondsen voor waarmee buurtbewoners bijvoorbeeld hun woningen kunnen isoleren. Naast burgers kunnen de woningbouwcorporaties via de jaarlijkse prestatieafspraken worden aangesproken op hun verduurzamingstaak, maar waar mogelijk ook ondersteund.

Dit alles verwezenlijken kan alleen als bij de gemeente Heerlen substantieel meer mensen en middelen ter beschikking komen voor duurzaamheid. Om ambities te halen en duurzaamheid goed te laten landen in de omgevingsvisie, maar ook om meer bewustzijn over klimaatverandering in de samenleving te krijgen. Heerlen is met de regio Parkstad een koploper in Nederland en wil dit graag vasthouden en liefst uitbouwen.

Tot slot blijft de PvdA Heerlen van mening dat Tihange en Doel per direct dicht moeten!