2 Ontmoeten

De Nederlandse samenleving wordt steeds meer geïndividualiseerd en juist steden zoals Heerlen zijn daar geen uitzondering op. Mensen raken daardoor in een isolement en vereenzamen. Het informele vangnet als mensen het zelf even niet meer alleen kunnen rooien, dreigt weg te vallen. Er ligt volgens de PvdA een taak dat de gemeente mensen bij elkaar brengt. Niet geforceerd afdwingen, maar ondersteuning bieden zodat ontmoetingen mogelijk worden.

Dat begint in de wijken van onze stad. We kunnen burgerinitiatieven daarbij nooit te veel ondersteunen. De PvdA is trots op de buurtactieregeling en wil deze verder uitbouwen door deze sterker te verbinden met de buurtorganisaties en meer mogelijkheden voor evenementen en ingrepen in de openbare ruimte. De herstructurering van onze wijken mag niet meer gaan over grote fysieke infrastructuurprojecten, maar over het versterken van buurtvoorzieningen. In MSP is de herstructurering klaar, maar we gaan door in Vrieheide en Hoensbroek. Daar moet wel meer de verbinding worden gezocht met de bewoners want zij kennen hun omgeving het beste. Met name in Hoensbroek moet na de openbare ruimte nu de leegstand worden aangepakt. Dit kan door de concentratie van winkels in het centrum en in dit centrum in de stijl van het bidboek voor de Heerlense binnenstad aantrekkelijker te maken door er beleving en groen aan toe te voegen. De nieuwe herstructureringswijk voor de komende acht jaar wordt Heerlerbaan. Dit stadsdeel verdient een vernieuwd hart dat loopt van Giesen-Bautsch tot en met Weller Shopping. Daar komen winkelen, onderwijs, sociale ontmoeting en wonen samen. Zo kan er een einde komen aan de verrommeling die we nu zien aan de Heerlerbaan.

Ontmoeten kan alleen in een veilige omgeving. We willen de aanpak met straatcoaches en de versterking van handhaving voortzetten. Daarnaast zijn we erg tevreden over het centraal stellen van de wijken, van de wensen van de bewoners door het werken vanuit buurtveiligheid dat onlangs is ingevoerd. De Heerlenaren zelf medeverantwoordelijk maken maar ook ondersteunen vanuit de gemeente heeft de toekomst. Tenslotte blijven wij een groot voorstander van legalisering van de wietteelt zodat de politie meer ruimte krijgt voor het aanpakken andere veiligheidsproblemen.

Onze binnenstad is de huiskamer voor heel Parkstad. Het is niet meer het koopcentrum van Zuid-Limburg, maar juist een mix van horeca, cultuur, wonen en winkelen. De PvdA Heerlen onderschrijft het bidboek volledig en wil samen met de IBA en de provincie blijven bouwen aan een nieuwe binnenstad. We gaan de komende jaren winkel- en kantoormeters vervangen door woningen zodat de leegstand afneemt en de binnenstad levendiger wordt. We maken de binnenstad aantrekkelijker om te bezoeken door de uitbreiding van de Nieuwe Nor, het filmhuis in het Royalcomplex onder te brengen en in een compacter winkelgebied veel evenementen te organiseren. Deze evenementen moeten wel meer de verbinding de zoeken met de bewoners en de zaken in het centrum. Het Maankwartier zal in de komende periode voltooid worden en daarmee de pool van de as stationsgebied en Pancratiusplein vormen. In het Maankwartier willen we zo min mogelijk winkels, maar juist horeca en leisure. Deze as betekent ook dat het Loon een andere functie moet krijgen: supermarkten met vrijetijdsbestedingen en/of grootschalige elektronica. De binnenstad moet niet alleen qua functies weer gaan bloeien maar ook een vriendelijker gezicht krijgen door een groenere openbare ruimte en karakteristieke gevels. Zo wil iedereen zijn stadgenoten ontmoeten in het centrum van Parkstad.

In Heerlen fungeert cultuur als een belangrijke ontmoetingsplek. Heerlenaren van alle leeftijden en uit alle wijken komen elkaar tegen bij het fantastische aanbod van ons onvolprezen theater, de Nieuwe Nor, Schunck, filmhuis en het Cultuurhuis. En dan niet te vergeten de vele evenementen met als paradepaardje Cultura Nova. De PvdA ziet dat de stad en haar inwoners sterker zijn geworden door de investeringen in cultuur. We zullen dan ook dat niveau in stand houden. Bij het Cultuurhuis geldt dat we de bezuiniging van afgelopen jaar volledig zullen terugdraaien.

Ontmoeten gaat niet altijd vanzelf. Een groot obstakel is bijvoorbeeld taalvaardigheid. Wie zich moeilijk kan uitdrukken of moeite heeft met lezen en schrijven, zal niet snel de ander opzoeken. Laaggeletterdheid moet daarom worden aangepakt en zeker in Heerlen waar het een groot probleem is (bedenk dat 16% van de Heerlenaren moeite heeft met het lezen van een verkiezingsprogramma). Mensen worden al geholpen als er een laagdrempelige plek is om vragen te stellen. De gemeente Amsterdam heeft speciaal hiervoor een website ontwikkeld (www.snapdebrief.nl). Daar kunnen mensen via hun smartphone een foto van een moeilijk woord of zin maken en hun telefoonnummer achterlaten. Ze worden dan teruggebeld om op een toegankelijke manier uitgelegd te krijgen wat er geschreven staat. Een laagdrempelige manier om mensen te bereiken en te helpen. Als PvdA willen wij in Heerlen een vergelijkbare website. De PvdA wil de huidige aanpak vanuit Schunck intensiveren en meer naar de mensen toe brengen in de wijken. Dat kan in gemeenschapshuizen, scholen en bibliotheekfilialen.

Deze voorzieningen zijn sowieso spillen in de buurt. De PvdA wil samenwerkingsverbanden die ontstaan in wijken, van buurtorganisaties tot sport- en cultuurverenigingen, van losse initiatieven voor één project tot permanente buurtcoöperaties via de buurtvoorzieningen beter ondersteunen. Het gaat hier zozeer om gemeentelijke dienstverlening, zoals een stadsdeelwinkel, maar om interactie tussen burgers. Als dat goed georganiseerd is in de wijken dan kan deze dienstverlening wel toegevoegd worden.