1 Verkiezingsprogramma 2018 PvdA Heerlen: samen vooruit

De PvdA gelooft in de kracht van Heerlen en de Heerlenaren. De stad is zich als een ware baron van Münchhausen aan de eigen haren uit het moeras aan het trekken. Van Serious Request tot het bouwen aan een nieuwe stad met gewaagde keuzes, zoals Kasteel Hoensbroek en het Maankwartier. Als we dit optimisme en dit lef weten vast te houden dan liggen de mooiste jaren nog voor ons.

De PvdA Heerlen weigert daarom mee te gaan in de politiek van klagen en conservatisme die nog te vaak de kop opsteekt in de politieke arena. We blijven werken aan een sterke en sociale stad. Sterk door ondernemerschap te stimuleren, door te investeren in binnenstad en wijken, door mensen aan het werk te krijgen, door kinderen met goed onderwijs uit achterstanden te halen en door een eigen culturele smoel te houden. Sociaal door ons veelgeprezen armoedebeleid te handhaven, door goede zorg voor onze kinderen en ouderen, door mensen uit eenzaamheid en isolement te halen maar ook door goede voorzieningen in de buurten.

Naast deze dubbele opdracht neemt de PvdA ook de verantwoordelijkheid voor de toekomst door een vooruitstrevend klimaatbeleid. Rustig afwachten is geen optie meer als de mensheid ons lief is. Daarnaast willen we ook de bestedingen aan energie vasthouden in de regio en niet laten wegvloeien naar dictaturen. Wij stellen daarbij de inspanning van de burgers centraal: van zonnepanelen tot isolatie.

Aan de toekomst werken, betekent ook een robuuste gemeente creëren die alle uitdagingen aankan. De PvdA Heerlen blijft onverkort voorstander van een herindeling van alle stedelijke gemeenten in Parkstad. Elke stap die naar toe leidt, zoals bijvoorbeeld een samengaan met Landgraaf, zullen wij steunen. Wij geloven niet in de polarisatie van de laatste maanden, maar in het samen bouwen aan een sterke regio waarin de som meer is dan de optelling van de delen. En waarbinnen de delen hun eigenheid en voorzieningen kunnen behouden.

De stad wordt gemaakt door mensen. Wij zien dat vele Heerlenaren in alle wijken hun verantwoordelijkheid nemen door buurtactiviteiten, het onderhouden van de openbare ruimte, door vrijwilligerswerk en mantelzorg. De PvdA Heerlen wil dat de gemeente deze initiatieven ondersteunt en soms het duwtje in de rug is om mensen te laten meedoen die dat niet volledig zelf kunnen. We zien dat niet als een uitvlucht voor een terugtredende overheid maar juist als een aansporing om als gemeente onze burgers te helpen hun talenten te verwezenlijken.

De PvdA Heerlen durft ook vandaag een brede volkspartij te zijn. We komen er namelijk niet als iedereen alleen met zichzelf bezig is. Wij zijn er niet exclusief voor bepaalde doelgroepen of voor bepaalde thema’s. Wij geloven dat politiek gaat over het vertegenwoordigen van alle Heerlenaren en over een samenhangende visie hebben op de gehele samenleving. Dat gaat vooral over kansen bieden en creëren zodat Heerlenaren het beste uit zichzelf kunnen halen. Jong en oud, arm en rijk, van Hoensbroek tot de Heerlerbaan. Samenwerking en solidariteit dat is het startpunt van elke sociaaldemocratische politiek. Ook voor ons! Want samen zijn wij Heerlen en samen maken we de stad.