Henk Verreck lijsttrekker PvdA Heerlen

2 februari 2018

Barry Braeken heeft recent bekend gemaakt zijn functie als wethouder neer te leggen. Hij heeft tevens aangegeven niet meer beschikbaar te zijn als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.
Het bestuur van de PvdA afdeling Landgraaf-Heerlen heeft zich gebogen over de ontstane
situatie en heeft besloten dat de volgorde van de lijst, zoals vastgesteld op de algemene
ledenvergadering van 8 januari 2018, ongewijzigd blijft, met dien verstande dat iedereen op
de lijst een plaats opschuift.
Dit betekent dat met ingang van vandaag, d.d. 1 februari 2018, Henk Verreck de
nieuwe lijsttrekker van de PvdA Heerlen is.